Jan Mikulecký: Krausova má nové sloupky

V září 2011 byly v Krausově ulici u domu 602 instalovány sloupky, protože se zde parkovalo na chodníku a navíc auta najížděla na chodník skrz přechod, čím vznikaly velmi nebezpečné situace. “Část chodníku před domem však stále fungovala jako nelegální parkoviště,” říká Jan Mikulecký, zastupitel Letňany.  Continue reading “Jan Mikulecký: Krausova má nové sloupky”

Jan Mikulecký: Rozšíření Tesca neovlivní životní prostředí

Na volném prostoru mezi obchodním domem Kika a Tupolevovou ulicí bude v příštích měsících zahájena výstavba autosalónu a restaurace McDonald’s. Podle vyjádření Odboru ochrany prostředí MHMP stavba významně neovlivní životní prostřední v Letňanech, pokud budou realizována opatření, která investor sám navrhuje. Jan Mikulecký k tomu dále sdělil. Continue reading “Jan Mikulecký: Rozšíření Tesca neovlivní životní prostředí”

Jan Mikulecký: Budou přes sysla jezdit nákladní auta? Letňanská rada řekla: NE!

Rada MČ Praha 18 Letňany vyslovila na svém jednání 19/4/2012 zásadní nesouhlas s novou výstavou v okolí Letiště Letňany. “Na konci března zahájil Magistrát HMP zjišťovací řízení podle zákona 101/2001 sb., ve kterém budou zkoumány vlivy na životní prostředí vyplývající z výstavby Bytového souboru Kbely, který by měl být v příštím roce postaven u jižní strany letiště,” sdělil Jan Mikulecký, zastupitel Letňany. Continue reading “Jan Mikulecký: Budou přes sysla jezdit nákladní auta? Letňanská rada řekla: NE!”

Jan Mikulecký: Budoucnost parkování v Krausově ulici

Projekt Letňanské lentilky bude výrazným způsobem zasahovat do systému parkování na sídlišti. “Celkově přibude cca 140, nicméně skutečný počet bude znám po zpracování prováděcí dokumentace projektu,” představuje budoucí situaci zastupitel Jan Mikulecký. Continue reading “Jan Mikulecký: Budoucnost parkování v Krausově ulici”

Zastupitel Mikulecký sděluje: Letňanské IT bude lepší

Letňany dosáhly dalšího úspěchu. Vedení radnice již ukázalo, že umí využívat evropské dotace. Vedle desítek milionů pro Letňanské lentilky, na zateplení ZŠ Fryčovická či na rekonstrukci Třinecké přispěje nyní Evropská unie na rozvoj informačních technologií.

Continue reading “Zastupitel Mikulecký sděluje: Letňanské IT bude lepší”

Radní Jan Mikulecký chválí trvalkové záhony

Autor: Jan Mikulecký
Autor: Jan Mikulecký

Trvalkové záhony, které byly u domů Malkovského a Místecká vytvořeny v rámci projektu Letňanské lentilky, vypadají po roce nádherně. “Každý týden mění barvu, postupně se ukazují jednotlivé květiny a kolemjdoucí se často zastavují, aby přičichli k těm krásným květům. Trvalky úplně proměnili staré sídliště a zalily ho barvami. Dvěma SVJ, která nesouhlasila s těmito květinami, nezbývá, než tiše závidět,” říká s určitým zadostiučiněním radní a zastupitel Jan Mikulecký. Continue reading “Radní Jan Mikulecký chválí trvalkové záhony”

Zastupitel Mikulecký přiznává: Modrá lentilka je hlučná

Autor: Jan Mikulecký
Autor: Jan Mikulecký

Od dokončení Lentilek v loňském roce si někteří obyvatelé stěžovali na vysokou hlučnost na modrém sportovním hřišti u domu v Místecké ulici. “Navržená technologie oplocení sice obsahovala řadu protihlukových prvků, nicméně realita ukázala, že údery míče o plotové dílce generují nepříjemný zvonivý zvuk,” říká radní a zastupitel Jan Mikulecký. Continue reading “Zastupitel Mikulecký přiznává: Modrá lentilka je hlučná”