Val v Malkovského ulici čeká další úprava

Protihlukový val mezi Malkovského a Veselskou, respektive Tupolevovou ulicí dlouhý přibližně pět set metrů byl budován společně s výstavbou sídliště Avia II v roce 1985, rok poté byl osázen stromy a keři.

V osmdesátých letech tu byla vysazena hlavně borovice černá, a to velmi hustě. Pravděpodobně se počítalo s tím, že se ujme každá třetí, případně že budou v budoucnu prořezány. Jenže materiál valu je kvalitní a ujaly se téměř všechny stromky. Na rozdíl od sousedního sídliště, kde se stromy nacházejí pouze na oplocených pozemcích, tj. v areálu mateřské školy a Domu s pečovatelskou službou.

Tento stav byl zapříčiněn souhrou nepříznivých okolností – nedočkaví nájemníci se v předstihu nastěhovali do nových bytů a sadové úpravy se prováděly až  dodatečně, přibližně po roce. Stromy a keře, které tu byly vysázeny, díky nedostatečné péči a vlivem „ruchu velkoměsta“ uschly, z původní výsadby jich zbylo přibližně 10 %.

Zato borovicím na valu se dařilo poměrně dobře, rostly na kopečku, lidský faktor je ovlivňoval minimálně. Ublížila jim pouze mylná domněnka, že čím hustší porost, tím kvalitnější protihluková zábrana…Jak by však potvrdil každý dendrolog, není to pravda. V průběhu roků a při každodenním zápasu o dostatek světla se některé stromy proměnily v „bidla“ a „košťata“, vznikl prosvítající porost, který má k hezkému borovému lesíku daleko.

Na kvalitě stromů se podepsala i takřka nulová péče. Navzdory urgencím Komise životního prostředí ÚMČ Praha 18 (viz například zápis č. 9/2007) vlastník pozemků odmítal uvolnit  dostatek financí na „údržbu“ valu, vedení radnice nenalezlo řešení, jak situaci zlepšit, obyvatelé sídliště byli pasivní…

Až na konci roku 2012 se zablýsklo na lepší časy. Městská část získala do správy řadu pozemků na sidlišti včetně valu, a proto mohly začít úpravy zeleně. Stromy na úpatí valu byly prořezány. Práci provedla profesionální firma objednaná a financovaná Úřadem městské části Praha 18. A poměrně dobře. Hodnocení výsledku je ale subjektivní – z mého pohledu  nemusel být zásah v některých částech tak razantní. Zatím se však neřešil zásadní problém valu, tedy přehuštění borovic. Byly vyřezány suché stromy, ale na valu prozatím zůstaly nemocní jedinci (houba Sphaeropsis sapinea, sypavka borová aj.). Následně by tedy mělo dojít k provzdušnění, a tím pádem k záchraně zdravých stromů jako celku.

Neutěšenou situaci potvrdily i dva dendrologické posudky, jejichž vypracování zadal ÚMČ. Proto byla situace následně řešena na jednání komise regenerace sídliště a životního prostředí. Zde byl předložen následující návrh postupu: Má-li se zkvalitnit stav valu, především jeho protihluková, hygienická a estetická funkce, je bezpodmínečně nutná radikální probírka borovic – přibližně o jednu třetinu. Přednostně je třeba odstranit stromy napadené houbou a ty, které rostou uvnitř porostu, ne vně. Komise návrh podpořila a doporučila provést zásah profesionální firmou v průběhu letošní zimy, a to pod dohledem členů komise RSŽP a nezávisleho dendrologa. Poprvé od založení a osázení valu se tak naskytla šance jej kvalifikovaně upravit.

Výhledově by bylo samozřejmě vhodné dosadit na některé „vyholené“ stráně valu (např. proti č.p. 592 -595) nové keře a stromy. Ale to je otázkou dalších jednání. Nyní je třeba se soustředit na záchranu valu a porostu na něm redukcí vybraných borovic.

Text a foto Ing. Pavel Filípek

Komise regenerace sídliště a životního prostředí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *