Front gardens and sidewalks in Místecká and Malkovského

Fandíme fialováLetňanské lentilky have been prepared from the very beginning with the great support of the inhabitants of the housing estate. Since the first presentation in September 2011, the project has been under public discussion and people can directly influence the appearance of their surroundings. Kuželova Street, Místecká or Malkovského are arranged within Lentilek as their inhabitants wished. Of course, the much-discussed front gardens remain and will be full of flowers and new shrubs.

The start of the construction, which really surprised some disbelievers, raised a number of questions for the residents. Some also concerned the front gardens in the courtyard of Malkovského and Místecká. There were completely fictional reports that the sidewalk would be paved to the houses and all the greenery would disappear. It is true that in the first version of the study, the idea of making a solid surface was introduced to a greater extent than now, however, it did not meet with a favorable response from the public. However, the whole project is made for the inhabitants of the housing estate and therefore a decision was made a long time ago to change it.

Perennial beds – why gravel?

Already in the summer of 2013, project work began on the modification of the front gardens in the Místecká and Malkovského courtyards (the front gardens towards the street where the cars drive are not part of Lentilek and SVJ usually manages them itself). The team preparing Lentilka discussed several variants of the solution. In some places, the sidewalk was widened closer to the houses, but there was still plenty of green space for the houses. One of the basic parameters was also the future maintenance costs. Preservation of current lawns was not preferred, as were trees with branches reaching directly into the windows. Low shrubs, flowers, flower beds, etc. would definitely be suitable for front gardens. The combination of shrubs and perennial beds won. Where the width of the front garden is up to approx. 2 m, the beds will be perennials, with a larger width the beds will be supplemented with shrubs. Everything will be as maintenance-free as possible, possibly requiring a minimum of interventions during the year.

1283_Vpr352 - nabrezi 16The basis for such a well-functioning perennial bed is the correct use of the natural properties of plants and the subsequent harmonization of their growing requirements with what the habitat offers. It is necessary to create such a type of planting on such types of flower beds, where the plants will compete with each other and none of them will overgrow and will therefore not dominate other species. Very often, gravel is used in these beds instead of mulch, which prevents weeds from growing, so this type of beds is often called gravel. Perennial flower beds are a relatively new element in the field of urban greenery, and since Letňany is a modern district, perennials will certainly be suitable for our new housing estate.

Check out the gallery for how Hořejší nábřeží changed last year
(click on the image)

 [EasyGallery key=’2′]

See also how perennial beds were made in Kuřim or Turnov.

Why are some sidewalks wider than they were?

Some sidewalks have been widened. One of the reasons was their insufficient width for occasional vehicle travel. For example, at the house Místecká 448 – 453 there are barrier-free entrances on the inner side of the courtyard, where, among other things, the elevator also begins. If someone wants to move something big, they will always come from this side of the house. It rarely happens that the movers park in the street behind the house and move the refrigerator over two stairs to the elevator. You can see the dormitories not only in Místecká Street and the damaged lawn in the pictures below. 

VyjeteKolejeWP_20140413_002

Of course, a wider sidewalk does not mean that you can drive on it normally. It is intended only for EXCEPTIONAL travel, especially due to the barrier-free access that some of the residents of the housing estate really need. I believe that none of our neighbors will be so busy as to drive on the sidewalk with one bag from Tesco or perhaps park on it. If this happens, technical measures are prepared to completely prevent entry to the sidewalk.

In other streets, such as Kuželov or Ivančická, the sidewalks have been moved to the house and have replaced unmaintained grassy front gardens full of pay bottles and cigarette butts. The reason is therefore higher efficiency of maintenance of greenery and solid areas. Of course, the inhabitants of these streets will not lose their greenery, because in solid areas, green islands will be full of flowers, ornamental grasses, shrubs or other greenery. Another green area will be in the courtyard behind the sidewalk instead old asphalt playground and sandpits. Overall, there will be many more trees and lawns in the area than before.

Ivančická201404

Why is there a narrower sidewalk at Místecká 452?

At Místecká 452, the sidewalk recedes further from the house. The members of the SVJ 452 committee did not agree with any construction on their land. Despite the fact that Lentilky obtained the consent of the original landowner (CPI) for the zoning decision and building permit and the new sidewalk would be completely legal, the village management complied with the residents of the house 452 and did not implement the original plan. Lentils are here for people and it is necessary to respect their opinion. The project was therefore modified and the original greenery will be preserved in front of this entrance.

1281_Vpr350 - nabrezi 18

When will the new greenery be seen?

As part of the first phase of Lentilek, almost a hundred new trees will be planted. Most of them will be 4-5 years old, so it will not be just weak one-year-old tendrils with minimal perspective. Of course, they will need time and full-grown trees will not be in the housing estate until a few years later. As well as new shrubs, of which there will be over a thousand. Perennial beds will partially bloom in selected places this year, however, they will not show their full potential until next year. Renewal of the housing estate is not a process for one month or a year. Nobody cared about him for 30 years, so now please be patient and give the greenery a few years before he will really enjoy us.

WP_20140530_001

55 thoughts on “Front gardens and sidewalks in Místecká and Malkovského”

 1. Dobrý den,
  trvalkové záhony jsou výborný nápad, ale není třeba ukazovat Hořejší nábřeží. V Letňanech už je městská část vysadila v roce 2010 u zastávky Fryčovická.

  1. Ano, máte pravdu. Z výsadby u zastávky Fryčovická však není detailní fotodokumentace. A trvalkové záhony na sídlišti budou více barevné 😉 Díky Radku, že fandíte Lentilkám.

 2. Pane Mikulecký, lžete…vnitroblok Místecká x Malkovského měl vypadat jako vnitroblok Ivančická, jen odpor místních Vám v tom zabránil.

  1. Nařknout ze lži je jednoduché, složitější je to dokázat. Lentilky jsou od začátku veřejný projekt. Respektuji všechny názory od obyvatel sídliště a podle nich byl projekt připraven.

   1. Pane Mikulecký, přeji Vám, ať se podaří Lentilky dotáhnout do zdárného konce – alespoň tedy tu první fázi, dále už je to otázka komunálních voleb v říjnu, kdy většina lidí asi nebude posuzovat vaši (teď myslím nejen Vaši, ale i ostatních) práci od roku 2006 na radnici, ale kouknou se jen na ty tři nenáviděná písmena, které (snad) budete mít za jménem na kandidátce. (Tím „snad“ narážím na exodus 35 Kbeláků.) Se zájmem sleduji aktuální postup prací v rámci mých pravidelných návštěv z jižní části sídliště :). Také doufám, že nedávné spekulace ohledně vývoje dotace z OPPK jsou jen informační šum. Přeji pevné nervy a nezapomeňte, že to děláte pro spoluobčany, kteří Vám dali důvěru.

    1. Administrace dotací běží přesně podle smlouvy, kterou uzavřela MČ a MHMP na podzim loňského roku. Díky udání na kontrolní orgány je náš projekt “známější”, nicméně vše běží podle plánu.
     Díky, že fandíte Lentilkám.

  2. Pane Waltere, nevidím v čem je problém. Vždyť si s panem radním vůbec neprotiřečíte a proto nechápu, proč ho obviňujete ze lži. Pan Mikulecký přece píše, že v oblasti Místecká 452 – tj. vnitroblok Místecká x Malkovského – došlo ke změně projektu z důvodu vůle místních obyvatel. Jediné, v čem se lišíte, je pojmenování “vůle občanů”. Vy to nazýváte “odpor”, což je ovšem též vyjádření vůle, jen s negativním zabarvením. Obsahově je to ale přece stejné. Pokud jsem ale plně nepochytil ono pověstné jádro pudla, tak mě samozřejmně neváhejte doplnit.

   1. Tím,že v ul.Místecká 452 zůstala zeleň není vůbec vaše vůle a ani respektování občanů pane Mikulecký jak píšete a prezentujete te,ale tím,že SVJ 452 má tyto pozemky odkoupené,tudíž jste to musel respektovat.

    1. Projekt Letňanských lentilek byl připravován s celou řadou limitujících parametrů, ať to byl stavební zákon, vlastnictví pozemků, vedení podzemních sítí, zákon o zadávání veřejných zakázek, vůle rady a zastupitelstva MČ P18 atd. Zároveň jsme respektovali názory obyvatel sídliště, ať to byly vlastníci pozemků, bytů či jen lidé, co tu s námi žijí. Veřejná diskuse o Lentilkách probíhá od září 2011. Každý, kdo se chtěl zapojit, tak udělal. Od začátku jsem razil heslo, že lidé by si měli o svém okolí rozhodovat sami – samospráva tu je pouze jako prostředek k provedení změn. Jinými slovy: lidé si určují vzhled svého okolí, my tu jsme proto, abychom připravili projekt, prošli všemi řízeními, získali dotace a práce provedli.

 3. Dobrý den.
  Se zájmem si pročítám nové informace a těší mě ,že při změnách projektu byl věnován prostor názorům obyvatel.
  Je psáno i o chodníku u Místecké 452
  Dne 16.2.2014 nám byl p. Mikuleckým představen aktuální plán Lentilek. Posunutí chodníku k domu a nahrazení předzahrádek se stromky a keři zámkovou dlažbou. Informoval nás o plánovaném znemožnění příjezdu automobilů (stěhování, opravy) mimo záchranné složky.
  Tehdy jiná varianta nabídnuta nebyla.
  Protože obyvatelé našeho vchodu vyjádřili písemný nesouhlas s rušením zelené plochy pod okny ,nepodepsal výbor smlouvu o výpůjčce.
  Po pár měsících a změnách projektu jsou prezentovány trvalkové záhony a předzahrádky mají zůstat. Také možnost bezbariérového přístupu k nově vybudovaným výtahům zůstala.
  Škoda ,že toto řešení se nenašlo dříve a k nám se stále nedostal konkrétní projekt blízkého okolí domu, pouze barevné obrázky (kde nejsou změny patrné).

  D.Zrebná

  1. Respektuji názor vedení SVJ 452:
   Dobrý den, Protože Společenství vlastníků pro dům čp. 452, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany neshledává žádný rozumný důvod k posunutí chodníku na severní straně domu a zrušení předzahrádek, odmítá navrženou smlouvu o výpůjčce. A neumožní tedy žádnou stavbu na pozemcích parcelní číslo 672/138 a 672/181, uvedených na LV č. 8473 v katastrálním území Letňany.
   S pozdravem Jiří Vávra, Předseda výboru, Společenství pro dům č.p.452

 4. Komentar k: 04/05/2014 | 7:07 pm) “Dne 07/10/2012 | 4:20 pm napsal: Honza Mikulecký
  Celý projekt je navržen tak, abychom maximálně využili stávající zeleně. Byl by nesmysl kácet vzrostlé stromy. Mohou však nastat velmi ojedinělé případy, kdy to bude potřebné. V rámci Lentilek budou po celém sídlišti vysázeny desítky nových stromů a nárůst zelených ploch bude 10-30%. Přesné umístění všech lentilek, nových chodníků a další prvků se bude řešit v rámci dokumentace pro stavební povolení (předp. jaro 2013). Mohu Vás ujistit, paní XXXXXX, že budu velmi detailně posuzovat pokácení každého jednotlivého stromu, pokud k tomu skutečně dojde.” Konec citace.
  Téměř všechny vzrostlé zdravé stromy přesto dne 17.3.2014 byly pokaceny v ulici Mistecká 567-569, Malkovského 594 a dále v Krausové aj. – bez souhlasu SVJ a obyvatel Letňan.

  1. Dobrý den, paní Nováková. Pozemky u domu Místecká 567-9 jsou dlouhodobě pronajaté od vlastníků, kterými jsou u 567 CPI a u dvou dalších vchodů jednotlivá SVJ. Explicitně zmiňuji právě tento dům, protože bydlíte v Místecké 568. Ostatní pozemky, na které zasahuje stavba, jsou také pronajaté na základě stejných smluv, jejichž nedílnou součástí je i souhlas s veškerými úpravami v rámci projektu Letňanské lentilky.
   Protože si neuzurpuji právo rozhodovat o všem, tak jsem Vám před několika týdny poslal emailem seznam stromů a keřů, z kterých si můžete vybrat, abychom je vysadili v okolí Vašeho domu. Výsadbový plán je sice hotový, nicméně ještě pár dní v něm můžeme dělat určité změny. Cením si aktivních občanů, kteří mají zájem o své okolí a chtějí se podílet na budoucím vzhledu našeho moderního sídliště. Od Vás jsem však zatím žádnou odpověď nedostal. Prosím tedy, pokud se chcete aktivně zapojit do realizace projektu, o výběr zeleně podle instrukcí v zaslaném emailu. Bylo by super, pokud se Vám to podaří do 15/5/2014.

 5. Bohudík nemusím nic dokazovat, stačí jen pozorně číst. Toto tvrdíte ve Vašem textu “Už v létě 2013 byly zahájeny projektové práce na úpravě předzahrádek ve vnitrobloku Místecká a Malkovského” a toto píše paní Zrebná “Dne 16.2.2014 nám byl p. Mikuleckým představen aktuální plán Lentilek. Posunutí chodníku k domu a nahrazení předzahrádek se stromky a keři zámkovou dlažbou. Informoval nás o plánovaném znemožnění příjezdu automobilů (stěhování, opravy) mimo záchranné složky.Tehdy jiná varianta nabídnuta nebyla.” Opravdu by jste si měl dávat větší pozor, stále více se zaplétáte do svých lží….možná už ani sám nevíte, co je pravda a lež….

  1. Úpravy předzahrádek řeší projektový tým již několik měsíců, stejně jako jiné změny, které jsou primárně iniciovány projektovým týmem, dodavateli nebo jinými osobami začleněnými do projektu. Druhá kategorie změn přicházela od občanů v průběhu celého projektu, tzn. od roku 2011. Projekt vyvolal zvýšený zájem v poslední době zejména u těch, kteří v něj nevěřili a kteří předpokládali, že zůstane jen na papíře. Každý, kdo chtěl získat informace se mohl a stále může s nimi seznámit na těchto stránkách, v Letňanských listech nebo na mých přímých kontaktech.

 6. Dobrý den pane Žácku, bohužel díky cenzuře si nemůžete přečíst celou diskuzi…

  1. Omlouvám se, že na některé dotazy neodpovídám v řádu hodin. Nejsem zaměstnanec radnice, jako radní pracuji pouze v mém volném čase, veškeré příjmy z radnice posílám na dobročinné účely, a proto mi prosím dovolte mírnou prodlevu při některých odpovědích. Jsem standardně zaměstnaný, a proto některé radniční věci mají nižší než maximální prioritu. Na těchto stránkách nejsou zveřejňovány příspěvky odporující platné legislativě nebo dobrým mravům.

    1. Díky za otázku, jsem rád, že k tomu mohu vyjádřit. Ne, nejsem zaměstnaný u společnosti CPI a žádný příjem od společnosti CPI nečerpám. Mám příjem z mého zaměstnání. Určitou část z mých celkových příjmů tvoří také příjem z funkce radního, ten však dávám celý na dobročinné účely.

 7. Dobrý den,
  na jakou únosnost je zámková dlažba na severní straně domu 448 – 452 dimenzovaná? Jak budete řešit, pokud někdo dlažbu těžkým vozidlem zničí a ujede? Jaká technická omezení proti případnému parkování uvažujete? (MP jsme viděli za 25 let 3x). JIž jste někdy plel štěrkový záhon – je to hrozná práce – máte tuto činnost moderního zahradnictví personálně zajištěnou?
  Děkuji.
  Čekalová

  1. Únosnost chodníku je dimenzována na občasný pojezd vozidel do 3,5t. Obecní vozidla údržby tento limit splňují. Je to stejné, jako v jiných částech Letňan.
   Pokud dlažbu někdo poničí, budeme postupovat stejně, jako v jiných případech. Budeme hledat viníka a po něm požadovat náhradu škody a uvedení do původního stavu.
   Právě proto, že MP se na sídlišti nevyskytuje tak často, jak bychom si přáli, máme připravena technická omezení pro vjezd vozidel. Existují dvě základní: sloupky, které můžete vidět u Žabky, nebo sklopné zábrany. Více viz výše v článku.
   Trvalkové záhony budou založeny podle technologie a metodiky vytvořené Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Personálně nebo smluvně je zajištěna veškerá úprava zeleně vysazená v rámci Lentilek.

 8. Dobrý den,

  jak je možné, že místo detailních map poskytujete obyvatelům Letňan pouze grafiky a vizualizace, které naprosto nereflektují reálný stav? A proč se k celému projektu neuskutečnilo místní referendum?

  Nedávno jsem se vrátila ze zahraničí a při pohledu na okolí jsem byla v šoku. Stromy před parkovištěm v Malkovského 567-9 jsou pryč a zůstala jen holá, smutná plocha (stromy stínily od letního žáru, na statném ořešáku každý rok děti sbíraly ořechy a paní z přilehlých vchodů se staraly ve volném čase o předzahrádky). Stejně tak místo zeleně, která každý rok na jaře krásně vykvetla, vidím nyní z okna svého bytu o několik ulic dál jen přibývající dlažbu (oproti někdejším trávníkům a keřům velmi nevkusnou) s pár osamocenými a naprosto “antiestetickými” kruhovými výřezy pro – v lepším případě – pár budoucích sesychajících košťat.

  K čemu je dobré kácet stromy a keře, které v klidu rostly 40 let, a nahrazovat je smetáky? Všichni dobře víme, že nově sázená větší zeleň většinou uschne, a i pokud ne, trvá to dlouhou dobu, než dostane podobu vzrostlých a košatých stromů. Takže pokud rádobychytlavé vizualizace projektu budou vůbec někdy odpovídat realitě, pak možná za dalších 40 let, kdy už tu pravděpodobně většina obyvatel dávno nebude. Stejně tak si už pravděpodobně při vstávání nikdy neposlechnu zpěv ptáků, kteří hnízdí či jen odpočívají na vysoké bříze pod mými okny (jde o jednu z věcí, která činila život v Letňanech alespoň o trochu příjemnějším) – bude pokácena a nahradí ji beton, jako by ho v okolí bylo málo. Musím přiznat, že místo radosti a nadšení ve mně celý projekt vyvolal spíše hluboký smutek, a je těžké se ubránit pláči, když člověk vidí, jak je cíleně destruováno okolí místa, kde vyrůstal a dlouhou dobu klidně žil.

  Návštěvy z posledních dnů se mě zpravidla ptaly, jak je možné, že se něco tak ohavného – a komparativně mnohem horšího, než původní stav – vůbec mohlo realizovat. Všichni dobře víme, že komunální politika ve spojitosti s velkými stavebními zakázkami je v naší zemi bohužel líhní korupce. Na zájmy obyčejných lidí se kašle křížem krážem politickým spektrem, hlavně si namastit kapsu. Ostatně, ten kdo z toho má profit tady evidentně nebydlí.

  Závěrem by mě zajímalo, zda mají autoři celého projektu klidný spánek, když vědí, že obohatili vlastní rodinné rozpočty na úkor kvality života obyvatel letňanského sídliště?

  1. Lentilky procházejí veřejnou diskusí od září 2011. Probíhaly prezentace, semináře pro SVJ, vyšla řada článků v Letňanských listech, Lentilky dostaly tento web, který je propagován na bannerech nejen na sídlišti, územní řízení probíhalo veřejnou vyhláškou a projednáním pro veřejnost, osobně jsem měl desítky jednání s výbory SVJ i s jednotlivými obyvateli a stále platí nabídka účastnit se jednání komise RSŽP, kde je možné vidět detailní projektovou dokumentaci, kterou nelze z technických či kapacitních důvodů dát kompletně na web. Každý, kdo se chtěl zapojit do veřejné diskuse, tak udělal a projekt ovlivnil. Stačí si pročíst články na tomto webu a nespoléhat se na informace jen z jednoho zdroje a nebo typu „jedna paní u Žabky povídala.“ Řada kritiků projektu se objevila až po zahájení jeho realizace. Kde byli, když jsme měli projekt na papíře a mohli ho upravit i podle jejich názorů? Lentilky tu nejsou týden, a i přesto, že jsem v minulých týdnech několikrát nabídl aktivní zapojení i např. paní Novákové, která kritizuje situaci před domem 567-569, tak odezva je nulová. Kritizovat umí každý, něco smysluplného vytvořit však málokdo.

   Nyní jsou Lentilky ve výstavbě a jakékoli komparace s minulým stavem jsou v tento čas bezpředmětné. Počkejme, až bude po prázdninách hotovo. Místo původní, ve většině neperspektivní zeleně, která prošla detailním dendrologickým posudkem, bude vysazena téměř stovka nových stromů a přes tisíc keřů, budou hotové nové předzahrádky z trvalkovými záhony… pak bude čas na finální hodnocení celého projektu, který od začátku připravuji jako Váš soused z Místecké 453.

   Procestoval jsem jížní Čínu, Vietnam, Srí Lanku, Chile, Argentinu… viděl jsem panelová sídliště v Moskvě, Minsku, žil jsem nějaký čas ve Vilniusu… pracoval jsem v Chicagu a před pár měsíci jsem se pracovně vrátil z Indie. Musím říci, že stále patříme mezi minoritní procento obyvatel této planety, které žije kvalitním životem. Zde je zmíněná komparace zcela na místě. Nebydlíme ve slumech, jezdíme po asfaltových silnicích a kriminalita má u nás jiný charakter než v rozvojových zemích.

   ps… o předzahrádky před zmiňovaným domem se dlouhé roky nikdo nestaral (více na Google StreetView) a stromy stínily, pokud vůbec, pouze bytům v přízemí. Chápu, že tyto citově napsané argumety mohou zapůsobit, nicméně byly by efektivnější, pokud by byly pravdivé.

 9. Pokud nás chcete přirovnávat k sídlištím v Moskvě a Minsku, kde místo záclon jsou vylepené noviny a sklepní prostory se plní odpadky, tak to tedy Pán Bůh s námi. Nebo snad slumy v Indii, to je hrůza. Věřte, že vím o čem mluvím, protože jsem tyto věci v reálu viděla. Očekávala bych, že naše kultura bydlení je poněkud jinde. Některé investiční akce nejsou tak důležité, jako řádná údržba, ale jsou prokazatelně finančně efektivnější.

  1. Jsem rád, že se shodneme, paní Čekalová, že to u nás vypadá mnohem lépe než na sovětských sídlištích a nebo v Indii. Až dokončíme Lentilky, tak bude naše sídliště mnohem blíže k západu.

 10. Dobrý den,
  pane Mikulecký, ráda bych se zeptala jestli před vchody Kuželova 570 – 574 budou zachovány předzahrádky s kvetoucími růžemi. Z vizualizace 4 jsem nabyla dojmu že předzahrádky budou zachovány (snad i růže), ale když jsem se pozorněji dívala na plánek uzavírání silnic, s hrůzou jsem zjistila, že se pravděpodobně plánuje masivní dláždění jako ve vnitrobloku Kuželova – Ivančická. Případně co můžeme pro zachování udělat. Prosím vás o jasnou odpověď.
  Pokud budete namítat, že jsme se měli ozvat někdy v roce 2011, tak vězte, že se nás dříve projekt netýkal – stěhovali jsme se nedávno a to i díky tomu, že jsme se z balkonu dívali do zeleně, na krásné dětské hřiště a ne na dlažbu. Samozřejmě jsme se dívali i na vizualizace projektu, které ale jak zatím vidím, nebyly příliš věrné konečnému řešení. Neodpustím si ale napsat, že bych stále ráda věřila, že celkově projekt bude vypadat dobře. Bohužel z jednotlivých akcí je mi smutno. Mizí vzrostlé stromy, trávníky na předzahrádkách se dláždí, ruší se dětské hřiště kde bylo vše v jednom – písek, houpačky, skluzavka, pyramida…
  Děkuji vám předem za odpověď

  1. Dobrý den, projekt Letňanských lentilek je po 30 letech velkým zásahem do celého sídliště. Přidáváme novou zeleň, vysadíme skoro 100 nových stromů, přes 1000 keřů, děti budou mít nová hřiště a parkovacích míst ve Vašem okolí přibyde. Projekt pro Kuželovu ulici byl projednán s vedením SVJ a Vaši sousedé si sami rozhodli, jak bude okolí Vašeho domu vypadat. Před i za Vaším domem bude prostor k vysazení růží či jiných květin. Nyní je celé sídliště rozkopané a nevypadá pěkně, ale určitě na podzim uznáte, že Lentilky jsou změna k lepšímu.

   1. Bla bla bla. Zkuste si po té vaší dlažbě jet s dítětem na koloběžce nebo kolečkových bruslích?? Chci upozornit že nikdo se nikoho na nic neptal a pokud ano tak pouze v případě že již proběhly stavební práce.
    A hlavně dodržení termínů stavby se nějak nevede.Na houpací lentilce se již týden nepracuje !!!! Má být hotová v květnu.Jak to stihnou.Jaké si dáte potrestání za nedodržení termínů.

    1. Dobrý den Marku, děkuji za komentář, na který nelze reagovat jinak, než skutečnými argumenty, jež jsou popsány v řadě článků na tomto webu, například zde, zde, zde a zde. K houpací lentilce jsem je vyjadřoval v jiné diskusi. Uznávám, že dlažba není ideální povrch pro kolečovké brusle, nicméně to nebyl ani starý rozbitý asfalt. Kola a koloběžky si s dlažbou hravě poradí. Těším se Marku na Vaše další konkrétní otázky k projektu, kterým se mění staré normalizační sídliště na moderní místo k životu. Je dobře, že se aktivně zajímáte na projekt, který získal desítky miliónů dotací z evropských fondů a zároveň byl vyhodnocen jako 3. nejlepší v rámci dotační výzvy. Vyšší dotace Letňany zatím nedostaly, je to pro nás, myslím všechny obyvatele sídliště, velký úspěch.

     1. Dobrý den, děkuji za odpověď ale pořád nevím proč dochází k porušování stavebního harmonogramu?? Očekávám nějakou tiskovou zprávu proč neni společnost SKANSKA schopna dodržet termíny a důsledky jejich nepracování.
      Děkuji Marek

     2. Důvodů pro několikadenní zpoždění je pár. Nikdo například nečekal, že najdeme pod trávou skryté železobetonové panely. Museli jsme je odstranit a nechat zlikvidovat. Tyto vícepráce bylo však možné udělat až po schválení změn a odhlasování dodatku ke smlouvě na zastupitelstvu, které bohužel nemůže zasedat každý týden. Jako městská část musíme dodržovat určité formální postupy, které by v komerční sféře trvaly mnohem méně času.

 11. Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat,zda se budou vysazovat stromy u dětského hřiště, které teď roste v rohu ulice Malkovského. Toto hřiště roste přímo pod našimi okny a nedovedu si představit ten hluk do večerní hodin, když bude hriště zprovozněno. Již teď je tam dost betonu a žádná zeleň, tak věřím, že se se stromy a keři počítá.

  Děkuji za potvrzení

  1. Ano, vysadíme v okolí Vašeho domu několik nových stromů. Celkově jich v rámci Lentilek bude téměř 100 a přes 1000 nových keřů.

 12. Žasnu, že nejvíce negativních ohlasů mají osoby jenž se podepisují pseudonymem… Bydlím v Letňanech od roku 2011 a od zahájení projektu mám možnost sledovat informace o LL. A to jak v tiskových formách tak na internetu… V průběhu realizace projektu bylo možno do něj zasahovat, naše SVJ spolu s ostatními v ulici Kuželova samo vybralo variantu + upřesnění jak má vypadat Kuželova ulice po revitalizaci. Byl jsem překvapen, že se hned po zahájení výstavby objevila na našem a jiných vchodech petice k zastavení prací. Předpokládám, že se někdo začal starat až ve chvíli kdy před domem zakopl o bagr 🙂 Myslím si, že neinformovanost a absence informací není na straně UMČ, ale spíše na netečnosti některých SVJ a jejich obyvatel. Také nejsem s některými věcmi spokojen, ale co člověk to názor. Celkově vnímám revitalizaci sídliště pozitivně a uvidíme za pár měsíců, zda se život v Letňanech změní díky LL k lepšímu. Pevně v to doufám. Fajn den.

 13. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy bude zpřístupněn chodník na Malkovského 592 – 595 s nájezdy pro kočárky u chodníku, který se “dlouhodobě dělá”. Matky jsou totiž nuceny snášet několikrát denně kočár z druhé strany, kde nejsou nájezdy pro kočárky. Děkuji

 14. Poznámka k zamyšlení ….. když jdou lidi z betonového paneláku ven, co myslíte, chtějí trávit svůj čas na betonu? Děti by měly běhat po trávníku, či po trávníkovém hřišti, být v přírodě, a Vy jim i ten kousek před domem zabetonujete….. nikdy bych dítě neposadila na beton …. když totiž spadne na trávě, je to bezpečné, na betonu …. si až tak jistá nejsem. Po shlédnutí Vašich obrázků týkajících se nové podoby sídliště je mi smutno. Namísto zelených ploch beton, umělý povrch hřišť, beton, dlaždice a stromy obehnané betonem. Tyto plochy budou jistě příjemně chladit v horkých letních dnech (konec konců už to můžeme posuzovat podle stanice Tupolevova, ta se teda povedla, a to kamení namísto travnatých ploch, co to jako má znamenat?). Lavičky zajisté budou taky z betonu,případně z kovu, to jsou takové materiály, které se nemusí udržovat, že …… Ale podstatou toho všeho, jak jsem vyrozuměla, je to, že to bude bez údržby. Kolik že realizace projektu stojí? Několik desítek miliónů Kč? Jen doufám, že Vám dojdou peníze a staré parčíky zachováte, jinak už tady není kde trávit čas, rozhodně budu patřit k těm, kteří jej budou trávit na Vašich betonových lentilkách, které, aby byly bezpečné, bude nutno udržovat a ne, že ne, ale to ukáže čas. Jelikož jsem se nikterak aktivně neangažovala při představení projektu, tak se s tím smířím, přijmu to tak, jak to je, ale dle mého je to paskvil největší od založení sídliště. Už minimálně 5 let si říkám, že příště budu volit někoho, kdo bude slibovat, že za celé jeho volební období se tu nebude kopat, bagrovat atd., protože o klidném bydlení si tady mohu nechat jen zdát, zlaté plánovité hospodářství. Dnes se neplánuje a chodníky jsou rozbagrované každý rok, ovšem každý rok z jiného důvodu. No nic, svěřila jsem se, jistě jste to myslel dobře :-).

  1. Lentilky zvýší podíl zeleně o cca 20%. Zmizela stará betonová hřiště a pískoviště, která byla pro děti extrémě nebezpečná. Také rušíme staré chodníky s rozpraskaným asfaltem, kde každý metr někdo zakopl. Zpomalujeme dopravu, křižovatky děláme přehlednější, přidáváme nové přechody pro chodce. Dětská hřiště budou nová a bezpečná. Lentilky udělají sídliště hezčí, modernější a pro naše děti rozhodně bezpečnější. Teď je sídliště celé rozkopané, ale na podzim bude hotovo. Vydržte to prosím. Pak dalších 20 let na něm nikdo kopat nebude.

   1. …. cituji Vás “Teď je sídliště celé rozkopané, ale na podzim bude hotovo. Vydržte to prosím. Pak dalších 20 let na něm nikdo kopat nebude.” :-D, a co etapa 2 – 8, např. po r. 2014 (což je teď) píšete, že budete kopat v Krausově ulici, …. a Vy mi přitom slibujete, že od podzimu 2014 tady 20 let nikdo nekopne …. tak nevím. V plánech máte, že se tu bude kopat až do roku 2020. Ach jo.

    1. Dobrý den Marie, věty vytržené z kontextu lze interpretovat různě. Dokonce i způsobem, který si můžeme přečíst výše. Lentilky nyní realizujeme v rozsahu zahrnující vnitroblok Místecká/Malkovského, Jančovu, Kuželovu, Ivančickou ulici, křižovatku Místecká/Jančova/Nýdecká. Do dalších etap je zahrnuté dokončení okolí mateřské školky Malkovského. Tam se bude trochu kopat, ale děti si přeci zaslouží mít pěknou nejen školku. Ostatní plánované práce se týkají jiné části sídliště. Určitě se mnou, Marie, budete souhlasit, že rekonstrukce starého hřiště u základní školy Fryčovická nebude zásadně obtěžovat obyvatele Malkovského ulice. Je možné, že se budou v příštích letech postupně měnit staré povrchy chodníků kolem našich domů, ale to také záleží na budoucím vedení radnice. Projekt takového rozsahu, jaký nyní zažíváme, se nebude řadu dalších let na sídlišti opakovat. S jeho přípravou a realizací je obrovské množství práce…

  1. Dobrý den, při tom velkém množství komentářů, dotazů a emailů, se mohlo stát, ze některý zapadl. Na webu LL zpravidla odpovídám na dotazy osobně a s vysokou prioritou, protože Lentilky stavíme pro obyvatele sídliště, o které se přes 20 let nikdo nestaral. Jsem až do UT 24/6 na dovolené mimo Česko. Zvolili jsme se ženou tento brzký letní termín, abych se mohl celé prázdniny plně věnovat tak důležitému projektu, jakým bez pochyby Lentilky jsou. Prošel jsem znovu celou databázi dotazů na webu a objevil jsem jeden nezodpovězený. Velmi děkuji za upozornění. Nebýt Vás, komentář by zapadl bez odpovědi. Dotaz se však týkal jiného tématu. V případě, že Vám chybí odpověď na otázku týkající se Lentilek, neváhejte se na mě obrátit přímo nebo prostřednictvím tohoto webu. Děkuji a přeji příjemný, i když poněkud studený začátek léta. HM.

   1. Je červenec, mělo být hotovo v červnu, to nemůžou stihnout, a jsem zvědavá, jestli to stihnout do konce prázdnin – staveniště, prach, bordel, hluk, tak buď si dělají oni srandu z Vás, anebo Vy z nás. Doufám, že dotace je závislá na splnění termínu, to by byl teprve průšvih. Do pytle, tak na co se ty termíny stanovují? Kdo podepsal nereálnou smlouvu? Kdo za to ponese zodpovědnost? Amatéři.

    1. Dobrý den Marie, Lentilky zasahují do života tisíců lidí na sídlišti a jako každá stavba v obývaném prostoru může být obtěžující. Skanska dodává projekt jako jeden celek, finální termín je až na podzim. Některé části jsou již hotové, jiné se stále staví. Dílčí marketingově uváděné termíny je nutné brát jako informativní, protože jsou velmi závislé na aktuální situací na stavbě. Ta se mění každý den. Na podzim bude hotovo a naše sídliště bude jako nové. Vydržme to prosím.

     1. Dobrý den Marie, předávání základních částí stavby bude v termínu 15/9 – 15/10 podle jednotlivých prvků. Další práce na projektu budou pokračovat až do 31/12, ale tyto práce nebudou již tak zatěžujicí pro sídliště. Budeme dělat monitoringový systém, detaily označení dotovaného projektu, doplnění dopravního značení, dosazování vybrané zeleně apod.

 15. Vážený pane Mikulecký.Seberte si své kamarády a vypadněte z projektu Letňanské Lentilky. Takhle zdevastovat sídliště nedokázal ani minulý režim. Místo zeleně jenom beton, beton, beton, beton.
  A koukám že najednou z podzimu máme termín až na konci roku takže to s kecama že jsou neočekávané komplikace protáhnete až do jara následujícího roku.
  Marek

  1. Marku, určitě budete skutečným termínem dokončení příjemně překvapen. Přístí týden otevíráme úplně novou Jančovu s desítkami nových parkovacích míst, děti dostanou první lentilky… stavba prostě běží, jako každá jiná. A oproti třeba Blance, která má zpoždění 3 roky, jsme úplně v pohodě 😉 Mějte se a těším se na Váš další zajímavý komentář… jen prosím nepoužívejte sprostá slova – ani v náznacích. Administrátor webu by pak komentář vymazal. Díky H.

   1. Tedy, zpoždění je evidentní (v Malkovského měla podle původního plánu být lentilka hotová v květnu, je srpen a …. nic moc). Ještě jednu poznámku. Zatím se všechna zeleň v okolí Malkovského proměnila v beton, stromy nejsou a místo trávy štěrk s hlínou na tzv. bezúdržbové záhony (mimochodem, byla jsem se na ně podívat tam, kde už je mají – po roce bez údržby jsou to trosky s pěkně silným plevelem, který ovšem nikdo nevytrhá, protože to jsou přece bezúdržbové záhony), jsem zvědavá na to, kam se vejde o těch 20 % více zeleně než bylo původně ….. nemyslel jste, že někde zeleň uberete a jinde ji přidáte, že ne :-), což by bylo podobné jako srovnávat zpoždění se zdržením stavby tunelu Blanka. Naši stavbaři se pohybují po povrchu a dělají dětská hřiště, což mají jinde během 2 měsíců hotovo a z přírodních materiálů (dřevo, tráva, stromy). Za ty peníze, které jste na to dostali, byste uživili 3 lidi na plný úvazek na minimálně 30 let (kteří by mohli od rána do večera udržovat to, co vy udržovat nechcete), ale nejde o lidi, že, jde o to, abychom lidi nepotřebovali, s nimi jsou jenom starosti.

    1. Předjímat, že nebudeme udržovat to, co jsme vytvořili, není na místě. Váš názor je pravděpodobně založený na zkušenostech, které však pro Letňany neplatí. Už teď se můžete přesvědčit například na Staré návsi, v Jablunkovské, Havířovské nebo v dalších ulicích, jak se umíme starat o zeleň či městský mobiliář. Na podzim bude hotovo a sídliště bude jako nové. Nechme na našich sousedech, ať posoudí výsledek. Přeji příjemný zbytek léta.

    2. Kolínová, vy asi žijete na jiné planetě. Nikdy ste nic nepostavila, tak tady nepruďte. Stačí, že kecáte do věcí v baráku. Buďte ráda, že se něco na sídlišti konečně děje. Všechno je lepší, než ty kilometry čtvrereční starých betonů. Odstěhujte se jinam, když se vám to nelíbí. Sázet stromy v létě je kravina, co ví každý.

 16. Kolínová, nestarejte se. Co vám je do toho jak se jmenuju. Vy taky nejste Kolíková, ale neboj znám tě!!!

Comments are closed.