Jan Mikulecký: Rozšíření Tesca neovlivní životní prostředí

Na volném prostoru mezi obchodním domem Kika a Tupolevovou ulicí bude v příštích měsících zahájena výstavba autosalónu a restaurace McDonald’s. Podle vyjádření Odboru ochrany prostředí MHMP stavba významně neovlivní životní prostřední v Letňanech, pokud budou realizována opatření, která investor sám navrhuje. Jan Mikulecký k tomu dále sdělil.

Výstavba je situována na volné pozemky, které nejsou využívané k zemědělské činnost a tvoří poslední volnou plochu určenou v souladu s územním plánem ke komerční výstavbě. “Zástavbou této oblasti dojde k ukončení výstavby celého obchodního komplexu,” říká Jan Mikulecký, zastupitel Letňany.

Nárůst emisí z důvodu zvýšené dopravy bude minimální, stejně tak zvýšení hlukové hladiny, které je očekáváno pouze v řádu desetin dB. “V blízkých panelácích dojde částečně k mírnému poklesu celkové hladiny hluku, protože zvuk od aut bude odcloněn stavbou nových objektů,” upozorňuje,” Jan Mikulecký, zastupitel Letňany. I přesto by měla být součástí projektu nová ochranná zeleň u Tupolevovy ulice. Navíc bude přilehlé parkoviště rozčleněno vysazenými stromy pro každých 5 parkovacích stání.

Dokončením výstavby dojde k revitalizaci celého území mezi obchodní zónou a Tupolevovou ulicí. “Větší část zmíněného území se změní z blátivé plochy na zelenou, kterou budou moci letňanští využívat stejně jako stávající park u Tesca,” dodal Jan Mikulecký, zastupitel Letňany.