Jan Mikulecký: Budou přes sysla jezdit nákladní auta? Letňanská rada řekla: NE!

Rada MČ Praha 18 Letňany vyslovila na svém jednání 19/4/2012 zásadní nesouhlas s novou výstavou v okolí Letiště Letňany. “Na konci března zahájil Magistrát HMP zjišťovací řízení podle zákona 101/2001 sb., ve kterém budou zkoumány vlivy na životní prostředí vyplývající z výstavby Bytového souboru Kbely, který by měl být v příštím roce postaven u jižní strany letiště,” sdělil Jan Mikulecký, zastupitel Letňany.

Investor v oznámení záměru výstavby uvádí, že „…hlavní vjezd/výjezd VJ1 na hlavní staveniště je v severovýchodním rohu staveniště, je napojen na polní cestu využívanou jako příjezd nákladních automobilů na stavbu“. Toto vyjádření a přiložený obrázek potvrzuje fakt, že nákladní auta s betonem a dalším stavebním materiálem mají po celou dobu výstavby jezdit v ochranném pásmu Národní přírodní památky Letiště Letňany. “Reálně hrozí, že těžká nákladní doprava významně naruší biotop sysla, který je chráněným živočichem a v Letňanech má nejvyšší populaci v České republice. Navíc by nákladní auta vozící odpad ze stavby měla být odváděna na Polaneckého ulici – novou spojku Mladoboleslavské a Toužimské a dále přes Letňany, kde by nepochybně zhoršila již tak hustou dopravu, tak i kvalitu života a životního prostředí značným množstvím hluku a prachu,” řekl Jan Mikulecký, zastupitel Letňany.

Letňanští radní mají zájem na rozvoji podnikání a jsou připraveni jej i podpořit, nicméně vždy musí být brán zřetel na životní prostředí a kvalitu života lidí. “Za dané situace se vedení letňanské radnice ohradilo proti výše popsaným negativním dopadům a žádá, aby byl celý projekt podroben tzv. velké EIE, která by posoudila a následně i stanovila výchozí předpoklady pro taková dopravní řešení, která nezatíží občany Letňan ani unikátní populaci sysla obecného,” řekl Jan Mikulecký, zastupitel Letňany. Rada je připravena již v rámci zjišťovacího řízení využít všech možností, aby zabránila bezprostředně hrozící devastaci přírodní památky a ohrožování populace letňanského sysla.

“Je až s podivem, že obvykle aktivní ekologická sdružení a jejich představitelé, kteří jindy halasně brojí za ochranu našeho sysla, jsou nyní potichu a nemají k projektu žádné připomínky,” dodal Jan Mikulecký, zastupitel Letňany.