Přijdou Letňany o 27 miliónů dotací? Ptá se zastupitel Jan Mikulecký

Autor: Jan Mikulecký
Autor: Jan Mikulecký

Letňanské lentilky ztratily územní rozhodnutí. Nejvyšší správní soud vyhověl žalobě SVJ Místecká 450 a řekl, že stavební úřad a následně Magistrát hl. m. Prahy nesprávně vydal v roce 2012 územní rozhodnutí. Odpovědný člen rady MČ Lentilky Praha 18 Jan Mikulecký konstatuje: “Lentilky už sice nikdo nezboří, nicméně v ohrožení jsou desítky miliónů dotací. Když o ně Letňany přijdou, zaplatí to všichni občané. Nebude na školky ani na nové chodníky a zruší se řada tolik oblíbených kulturních akcí.” A v čem vlastně námitky protestního SVJ Místecká 450 spočívaly? Teď s odstupem pěti let je to velmi zajímavé čtení.

Procesní námitky primárně spočívaly v tom, že SVJ nebylo účastníkem řízení. To je sice pravda, nicméně níže je prokázáno, že i přes tento fakt byla drtivá většina konstruktivních námitek akceptována a projekt byl podle nich upraven, jak potvrdil zastupitel Mikulecký. I bez ohledu na to, že stavební úřad nepřijal SVJ jako účastníka řízení, městská část na komentáře a připomínky reagovala a projekt upravila. Věcné námitky jsou postupně rozebrány dále v textu.

Autor: Jan Mikulecký
Autor: Jan Mikulecký

Utopická vize se stala realitou v roce 2014. Radní Jan Mikulecký kandidoval s cílem zásadně změnit své okolí a to se v pozitivním smyslu povedlo. Zmiňovaná část Lentilek se podařila realizovat v rámci jednoho volebního období, a to od architektonické studie, přes územní rozhodnutí, stavební povolení, získání dotací, řádného vysoutěžení dodavatele až k otevření Lentilek v září 2014. “V roce 2012 tomu věřil málokdo, proto lze tuto námitku pochopit,” dodává zastupitel Mikulecký. Nicméně povedlo se, na lentilkách si hrají děti, řidiči mají kde parkovat a místo referenda vyhrála ODS v roce 2014 volby.

Jasným důkazem, že se Lentilky líbí a žádný odpor obyvatel domů neexistoval, je výsledek voleb v daném volebním okrsku. Ba co víc, ten radní s utopickou vizí všechny přeskočil a vyhrál na plné čáře s nejvyšším počtem absolutních hlasů. Sice ho tento úspěch následně dovlekl až k soudu s falešnými svědky, ale to je bohužel v Česku typický úděl mnoha úspěšných lidí.

Malý, ale také důkaz o podpoře Lentilek, byla akce jednoho občanského sdružení, které těsně před zahájením realizace v roce 2014 sepsalo petici o zastavení stavby a rozeslalo ji na 54 SVJ, kterých se Lentilky bezprostředně týkaly. Odpověď nemohla být jasnější. Petici nepodepsal nikdo… tedy kromě protagonistů třech SVJ, kteří však byli autoři tohoto neúspěšného pokusu.

Jak dodává radní Mikulecký: “Ona celá tato námitka má evidentně těžký politický podtext, protože ji psali lidé, kteří měli v roce 2010 i poté v 2014 velké politické ambice.” Naštěstí však zůstalo jen u ambic a Letňanští jim ve volbách ukázali, jak rozumný volič umí tyto ambice krotit.

Autor: Jan Mikulecký
Autor: Jan Mikulecký

V roce 2012 byla na sídlišti jedna prolézačka – stará pyramida v Kuželově ulici. Nejbližší hřiště pro předškoláky bylo 300 m daleko v Křivoklátské a ještě dál u ZŠ Fryčovická bylo sportovní hřiště, konstatuje Jan Mikulecký. Když je v dochozí vzdálenosti dostatek aktivních ploch, proč si dnes děti z domu Místecká 450 nejradši hrají na lentilkových hřištích?

Autor: Jan Mikulecký
Autor: Jan Mikulecký
Autor: Jan Mikulecký
Autor: Jan Mikulecký

Všechny pozemky buď patří městské části nebo jsou dlouhodobě vypůjčeny od CPI, Avie či jednotlivých SVJ a to za nula korun. Letňany neplatí za pronájem pozemků nic. Pouze přijaly závazek se o veřejné pozemky starat, což je základním posláním obce. Jan Mikulecký potvrdil, že součástí smluv vždy byl i souhlas se stavbou, tzn. že vše bylo a je plně legální. Všechny dotčené subjekty se s nadšením připojily k Lentilkám a propůjčily svůj majetek tomuto záměru. A to zejména proto, že se seznámily s detaily projektu a nerozhodovaly se na základě domněnek a pouličních řečí. Omluvme autora námitky za neznalost situace, kterou si může kdykoli doplnit postupem dle zákona 106/1999.

Až do dokončení stavby byly velmi diskutovány pozemky přilehlé k domům. Výsledek této diskuse je vidět zde. Trvalkové záhony dělají obyvatelům sídliště radost po celý rok.

Autor: Jan Mikulecký
Autor: Jan Mikulecký

“Žádné psí hřiště není,” potvrzuje radní Mikulecký. Proběhla anketa a lidé hlasovali o tom, co místo zvířecí lentilky bude. Námitce bylo vyhověno. Parkovacích míst celkově přibylo. Je pravda, že přímo před vchodem Místecká 450 se jich pár proměnilo na dětské hřiště a zeleň, ale o 50 m vedle další místa pro auta přibyla. Celková bilance parkování musela být od začátku pozitivní, protože bez toho by projekt neměl šancí získat územní rozhodnutí a už vůbec ne stavební povolení.

“Je to pravda. Hluková zátěž se zvýšila, přiznává zastupitel Jan Mikulecký. V Lentilkách si teď hraji děti, maminky klábosí u houpaček a důchodci rozebírají supermarketové akce na nových lavičkách. Ano, Lentilky vytáhly lidi ven z paneláků a ti si teď užívají novou zeleň, hřiště a další aktivní plochy, na kterých se prostě generuje zvuk.

Domněnky o placeném parkování jsou zcela liché a zřejmě vycházely z volebních programů neúspěšných politických stran, na jejichž kandidátkách zkoušeli autoři námitek získat placené místo na radnici. Populismus v letňanských volbách však naštěstí nevítězí.

Autor: Jan Mikulecký
Autor: Jan Mikulecký

O pozitivním urbanistickém přínosu jsou dnes přesvědčeni téměř všichni obyvatelé sídliště. Dokonce i v domě Místecká 450 jsou ve většině spokojeni s novým okolím svého domu, jak potvrdil někteří obyvatelé přímo radnímu Mikuleckému. Na zmanipulovaných shromážděních vlastníků se však bojí mluvit, aby neskončili se žalobou na utrhání na cti. Neschopnost vedení a vlastní hry s penězi SVJ mají za důsledek to, že tento dům je téměř poslední bez zateplené fasády, se starými stoupačkami a plesnivými sklepy. Jestli někdo kazí celkový urbanistický dojem ze současného moderního sídliště, tak je to právě tento dům.

Od samého začátku byl projekt otevřený všem občanům Letňan. “V září 2011 jsme udělali první veřejnou prezentaci, téměř v každém vydání Letňanských listů byla informace o postupu projektu,” shrnuje radní Jan Mikulecký. Všechny informace, výkresy, schémata i detaily o aktuálním stavu jsou stále dostupné na Lentilkovém webu. Projekt byl postupně přizpůsobován obyvatelům jednotlivých ulic a zástupci obce vždy reagovali na všechny komentáře.

Diskuse kolem Lentilek byla obrovská. Nikdy se v Letňanech neřešil žádný projekt tak veřejně jako Lentilky. Prezentace pro stovky lidí, vlastní web, desítky osobních jednání…, to vše přispělo ke konečné verzi projektu, na které se podílel téměř každý obyvatel sídliště. Ti, co měli zájem a chuť, diskutovali, vyjadřovali se, komentovali a navrhovali změny. Většina projektu se vytvořila podle lidí, co na sídlišti bydlí. Kuželovka, Ivančická, Místecká jsou ulice, jejichž nový vzhled si vybrali sami jejich obyvatelé. Jan Mikulecký potvrzuje, že hlasování, ankety, oficiální jednání s představiteli SVJ byly základem při tvorbě projektu největší Letňanské změny. A která jiná komise zveřejňovala pravidelně své zápisy?

Autor: Jan Mikulecký
Autor: Jan Mikulecký

Investor byl od začátku jiného názoru, a protože věřil v úspěšné získání územního rozhodnutí, podal žádost i o umístění staveb SO02 a SO09. Výsledek mohou vidět obyvatelé SVJ Místecká 450 ze svých oken.

“V rámci územního řízení poslala konkrétní námitky pouze 3 SVJ z 54. To je jasným důkazem maximální transparentnosti projektu od samého počátku,” opírá se o fakta radní Mikulecký. Další námitky podali celkem 4 občané z celkového počtu 3500 dotčených obyvatel. Všechny konstruktivní námitky byly v rámci dalšího stavebního řízení uspokojeny a projekt byl v těchto detailech změněn.

Námitka SVJ 581 se týkala primárně vlastnictví pozemků. Komentář, který dodal zastupitel Jan Mikulecký, je napsaný výše. Námitka SVJ 580 vyjadřovala nesouhlas s posunutím chodníku a vytvořením nových parkovacích míst před domem. Do budoucna to možná bude generovat problém s parkováním, nicméně přání občanů bylo vyhověno a parkovací místa v Ivančické ulici nejsou.

Minimální počet námitek dokázal velmi otevřený přístup městské části vůči všem dotčeným SVJ a obyvatelům lentilkového sídliště. Účelová žaloba s jasným politickým aspektem bohužel uspěla. Výsledek může být, že Letňany místo nové školky vrátí zpět do Bruselu těžce získané dotace. Po právní stránce je rozhodnutí soudu určitě správné, protože procesní postupy musí státní správa dodržovat. Obsahově však námitky buď nedávaly smysl nebo jim bylo vyhověno. Tzn. že i bez žaloby se SVJ Místecká 450 fakticky stalo účastníkem územního řízení a jeho vyjádření bylo ve většině respektováno.

Jan Mikulecký zdůrazňuje: “Projekt se v několika částech změnil právě na základě námitek SVJ 450 a o výsledku se sami autoři žaloby přesvědčují každý den. Jak budou vysvětlovat svým dětem, až jim bagry začnou bourat modrou lentilku před domem a pokrývat přilehlý trávník starým asfaltem? Co budou s dětmi dělat, až jim radnice kvůli nedostatku peněz zruší dětský den, vítání občánků i grantové příspěvky na kroužky? Snad si pak konečně uvědomí důsledky jejich konání. Možná někdy začnou pro obec něco pozitivního dělat a přestanou škodit, otravovat a ničit své vlastní okolí.”

Lentilky zahájily svou úspěšnou cestu tím, že byly vyhodnoceny jako jeden z nejlepších projektů 7-leté dotační výzvy. Úspěšnou realizaci potvrdili lidé ve volbách v roce 2014. Teď možná díky minoritní aktivitě dvou, třech zapšklých a neúspěšných rádoby-politicích Lentilky zaplatí lidé z vlastního. Nechť opět promluví obyvatelé sídliště, ať projeví svůj názor na Lentilky v dalším plebiscitu a nebo jen tak na ulici při sousedských debatách. Zastupitel Mikulecký uzavírá: “Snad ty debaty nebudou končit házením kamenů do oken v Místecké ulici.”