Stage 6: Val remains, parking lot in Bahok

The management of the town hall began to discuss again the several-year-old plan to revitalize Bahok, which includes the expansion of retail space for existing and new entrepreneurs, parking spaces and other options. Small establishments next to the Fryčovická stop now include restaurants, shops, workshops and warehouses. The basis for more efficient use of Bahok was laid years ago, when a simple study was prepared on the possibilities of developing this building. Now this discussion is on the table again, because the need for parking is obvious in this area and, moreover, the current entrepreneurs in Bahok are calling for its development.

The new plan will create business premises for existing entrepreneurs. It is also likely that the building will be raised to approximately 2 floors to create parking spaces for residents of the surrounding streets. It is, of course, an investment that requires a certain return, so part of the parking spaces will probably be paid for. However, at least 1/4 of the parking spaces will be FREE for the citizens of Letňany. The increase of the building will also improve the protection against noise and dust from Tupolevova Street. Residents, especially in Místecká and Nýdecká streets, will have a quieter and cleaner environment for living.

The future of the rampart in Malkovského Street is also related to the development of Bahok. Val was the subject of extensive discussions and various campaigns, which were not always based on sufficient relevant information. This concludes this artificial theme. The rampart is part of the Letňany lentils project, where a car park was designed in the first version of the architectural study. However, it should be noted that the first version of the drawings usually differs significantly from the actual design of the project.

Just as there were changes in Ivančická Street, at the dog lentilka or in the parking lot in Místecká, so the change of the rampart to the parking lot was only in the first design of the architects, but the current opinion of Letňanská radnice is completely opposite:

RMČ supports the preservation of Malkovského Wall, which fulfills a certain protective function of apartment buildings in Malkovského Street and supports the further development of the entire area around the wall as a protective element.
RMČ, as the tenant of land 757/56, will continue to provide consistent care for the greenery on the rampart and its surroundings, including Malkovský’s dog meadow.
See the minutes of the City Council of 15/5/2013.

It was never intended to close the entire rampart and build a large car park instead. On the contrary, the municipality tried to get the land at least for rent, so that the greenery on the wall would no longer suffer and could be restored. After difficult negotiations, the land on the rampart is now under the administration of the municipality until 2032.

With regard to the requirements of the inhabitants of Malkovského Street, which are in accordance with the opinion of the owner of the land – the company CPI Byty a.s. the rampart will be preserved and further work will be done on the effective maintenance of its greenery. Already in November 2012, the Prague 18 City Council approved in Resolution 474/25/12 the intention to build a Malkovský dog meadow next to the rampart, thus clearly declaring its intention not to disturb the rampart, but to regenerate it and get it back to life.

The originally planned referendum on the future of the rampart expires with regard to the current decision of the Letňany City Hall. However, his future will still be on the citizens of Malkovského Street, whose opinion will be heard at any time. If changes in the rampart area are planned sometime in the coming years, it is up to the citizens to come up with an idea of ​​how to continue working with the rampart. Until then, only the greenery will be properly maintained and the Malkovský dog meadow will be operated.

The development of Bahok is planned only after 2014. This year, preparatory work has begun, the output of which will be the basis for further decisions by the management of Letňany City Hall. The investment can be implemented from the municipal budget, but the possibilities of the contribution of the Municipality or cooperation with a private investor will also be addressed.

7 thoughts on “Stage 6: Val remains, parking lot in Bahok”

 1. Pane Mikulecký, můžu vědět proč došlo k přehodnocení a najednou je radnice pro zachování valu?
  Těšil jsem se, že konečně zbavíme té otřesné hromady hlíny která stejně žádnou protihlukovou funkci neplní a mimochodem už v roce 1986 po nastěhování, jsme jí mít před okny nechtěli.
  Na místo pěkného parkoviště se stromy s ochranou zdí tam bude pořád hromada a za ní ještě čoklí plácek. Navíc se pak ještě v LL dočtu, jak se vaše strážnice chlubí že nejčastěji buzeruje lidi v Malkovského ul., kteří nemají kde zaparkovat.
  Pro toto jsem Vás volil?

  1. Nedostatek parkovacích míst v této oblasti budeme řešit v rámci rekonstrukce Bahoku. Zde by měly vzniknout desítky parkovacích míst k volnému užívání zdarma. Důvodem pro zachování valu byl mj. hlasitý odpor obyvatel Malkovského ulice, kteří na různých veřejných fórech nebo přímo atakovali vedení radnice s požadavkem zrušit plán s parkovištěm a revitalizovat zeleň. Těchto lidí bylo více (neříkám většina) než těch, kteří veřejně souhlasili s parkovištěm.
   Věřím, že nám zachováte přízeň. Skutečně se snažíme otázku parkování na sídlišti důsledně řešit, nicméně možnosti na starém sídlišti z 80. let jsou velmi omezené. Vítám jakýkoli nápad, který by pomohl alespoň částečně vyřešit deficit parkovacích míst kolem našich domů.

 2. Pane Mikulecký,
  Způsobů řešení situace s parkováním se nabízí několik, je však potřeba hledat řešení a ne výmluvy. Např. Modrá zóna – parkování pouze pro občany s trvalým bydlištěm, proč ještě není? Za zvážení by mohl stát pronájem parkovacích míst konkrétní osobě.

  Co se týká odstranění valu je někde k dispozici studie co bylo veřejnosti nabízeno? Mimo malého obrázku v LL jsem nic konkrétního neviděl.

  1. Pane Bobe,

   problematiku parkování má v kompetenci kolega Martin Zástěra (zastera@letnany.cz). O parkovacích zónách psal například zde:
   http://www.letnanskelisty.cz/doprava/804-z%C3%B3ny-placen%C3%A9ho-parkovac%C3%ADho-st%C3%A1n%C3%AD-v-let%C5%88anech-ano,-%C4%8Di-ne.html

   Osobně nejsem přesvědčen, že by modré zóny problém parkování v ulici Malkovského vyřešily. Počet parkovacích míst je cca 100 (Malkovského 592-601, včetně parkoviště mezi DPS a Malkovského 592-3), zatímco počet bytů je 306. V Letňanech je cca 90% lidí s trvalým bydlištěm. Pokud bychom předpokládali jedno auto na jeden byt s obyvatelem, který má trvalé bydliště, je deficit cca 175 (100 – 306×0,9). Tzn. že i kdyby každý obyvatel s trvalým bydlištěm měl jen jedno auto na byt, tak by cca 175 lidí stále hledalo ve Vaší ulici místo k parkování. S pronájmem parkovacích míst je to obdobné.

   Skutečně hledáme všechny možnosti, jak parkování na sídlišti řešit. Investice do Bahoku a vybudování parkovacího domu je v tuto chvíli optimální variantou. Bahok nám patří, pozemky, kde je val, jsou CPI.

   Protestů proti odstranění valu bylo několik. Dokonce vznikly webové stránky a základy občanských sdružení na záchranu valu. Nechci jim na tomto webu dělat reklamu, nicméně věřím, že znalý uživatel internetu je najde. Chápu potřebu parkování, bydlím v Místecké 453, a proto si troufám tvrdit, že situaci znám. Sám jsem řidič. Ale jak jsem psal minule, zastánci valu byli a stále jsou slyšet mnohem více než lidé, kteří chtějí na sídlišti parkovat.

 3. Pokud by byla řádně zveřejněna zajímavá alternativa na místo valu tak by mohlo být příznivců víc.
  Jak sem psal, já osobně jsem nic pořádně neviděl a možná to je ten důvod, že je spousta lidí proti, když ani neví o co jde.
  Máte nějaký projekt?

  1. Tato oblast spadá do šesté etapy Letňanských lentilek, pro kterou nebyl zatím zpracován jiný projekt než původní studie z r. 2011. Varianta parkoviště byla dlouho diskutována s architekty a projektanty, ale jak jsme šli více do hloubky a zjišťovali konkrétní informace o území, tak začalo být zřejmé, že realizace parkoviště místo valu je téměř nemožná a to zejména ze dvou důvodů:
   1. Majitelé a správci sítí, které vedou pod loukou za valem, nepovolí žádnou výstavbu v ochranných pásmech vedení. Museli bychom financovat přeložky sítí, na které bychom složitě hledali finance a hlavně by je nebylo kam přeložit. Nemáme pozemky, přes které by tyto přeložky mohly vést.
   2. Majitel pozemku CPI nám v rámci jednání povolil pouze plot na psí louku. Téma parkoviště jsme pouze nadhodili, nicméně do detailu jsme nešli. Negativním stanoviskem jsem si však téměř jistý. Odkup pozemku není pro MČ ekonomicky přijatelný a ani není vůle vlastníka ho prodat.

   Technicky bychom dokázali udělat pouze jednu řadu parkoviště v rozsahu 50-70 míst, ale více ne. Určitě by to současné situaci pomohlo, ale součástí projektu by musela být i protihluková stěna na pozemku CPI, která by opět vyžadovala složité přeložky sítí a jednání s majitelem pozemku. Předpokládaná investice by nebyla tak efektivní, jako když stejné peníze investujeme do rozvoje Bahoku.

   S ohledem na výše uvedené a další složitosti, které varianta parkoviště místo valu přináší, se Rada MČ rozhodla detailně rozpracovat pouze variantu Bahok. Pravděpodobně během příštího roku připravíme záměr, jak s Bahokem dál, a zpracujeme finanční analýzu, v jaké míře je do Bahoku vhodné investovat. Věřím, že většina veřejnosti podpoří tuto variantu, která zachová ochranou zeleň a zároveň přinese do oblasti desítky parkovacích míst zdarma. S realizací se časově dostaneme někdy do let 2016-18 a parkoviště místo valu by stejně nebylo dříve.

   Pokud byste měl další dotazy, kontaktujte mě prosím napřímo na mikulecky@letnany.cz nebo 603 451 764. Můžeme toto téma prodiskutovat ve větším detailu, který tato forma diskuse nedovoluje.

 4. Jsem rozhodně pro zachování valu se stromy. Myslím že pohled na skupinu stromú, která tvoří v podstatě jakýsí háj ( mini les) je k nezaplacení. Pohled na parkovací auta není žádná krasa ani na uměle vysázené stromy na parkovišti. Pokud se bude o zeleň na valu dobře starat vytvoříto opravdu příjemné místo k bydlení. Už nyní tam je vidět spousta ptáků a podobně. Rozhodně jsem tedy pro zachování valu! I mým přátelům, který mě přijdou navštívit se pohled do borovic velmi líbí. Jen jak už jsem jednou zmínil, vytvoříl bych lepší a vzhlednější umístění popelnic.

  Dále bych chtěl reagovat na jakýsi názor na vybudování protihlukové stěny. jsem zásadně proti tomuto návrhu. Ulice mi nijak zvlášť hlučná nepříjde a stěna by působila težce a celé území by uzavřela do stěn. Navíc by se zřejmě stávala terčem sprayeru a podob. Zalesněný val krásný, zachovat, zachovat 🙂

Comments are closed.