Jan Mikulecký: Lentilkový Honza bude opět řádit

V posledních měsících probíhala po celých Letňanech pasportizace zeleně. “Studenti ze Zahradnické akademie Mělník pod odborným vedením své učitelky Ing. Svobodové spočítali, zaměřili a vyhodnotili přes 3000 stromů, o které se městská část stará,” říká Jan Mikulecký, zastupitel Letňany. V Letňanech jsou tisíce dalších stromů, které jsou v soukromém vlastnictví. Přes 500 stromů bylo v letošním roce prořezáno a ozdraveno přesně podle odborných doporučení.

Odborná údržba stromů je velmi důležitá a je nutné ji dělat průběžně. U všech perspektivních stromů se musí každých 5-10 let provést výchovný či zdravotní řez. Pasportizace ukázala, že v posledních letech nebyla odborná údržba na letňanských stromech ideální. “Toto je zejména důvod, proč nyní musíme přistoupit k nepopulárnímu, nicméně nutnému, kácení cca 50 stromů. Z počtu 3000 se jedná o 1,7%, což je v celkovém kontextu velmi příznivé číslo,” říká Jan Mikulecký, zastupitel Letňany.

Autor: Jan Mikulecky, Letnany
Autor: Jan Mikulecky, Letnany

Nemocné stromy v havarijním stavu budou káceny v jednotlivých kusech například v ulici Dudkova, Vamberská, Křivoklátská nebo Dobratická. Nikde nedojde k plošnému odstraňování stromů. “Vše je podpořeno odbornými posudky a vedení radnice velmi uvážlivě vyhodnotilo, které stromy budou pokáceny zejména z důvodu vysoké provozní nebezpečnosti a havarijního stavu,” říká Jan Mikulecký, zastupitel Letňany.

Na většině míst po vykácených stromech budou vysazeny nové, o které bude od začátku odborně pečováno tak, aby stromy zkrášlovaly naše okolí po mnoho dalších let. “V letošním roce bylo například v Lentilkách vysazeno téměř 100 nových stromů, dalších 22 v areálu ZŠ Tupolevova a v následujících letech stovky nových přibydou,” říká Jan Mikulecký, zastupitel Letňany. Základním cílem radnice je nejen zvyšovat celkový počet zeleně, ale také průběžně a pod odborným dohledem zlepšovat její kvalitu.

Autor: Jan Mikulecky, Letnany
Autor: Jan Mikulecky, Letnany
Autor: Jan Mikulecky, Letnany
Autor: Jan Mikulecky, Letnany
Autor: Jan Mikulecky, Letnany
Autor: Jan Mikulecky, Letnany