Jan Mikulecký: O valu v Malkovského rozhodne referendum 2014

Val Malkovského byl v posledních týdnech předmětem zajímavých diskusí. Řada občanů se vyjadřovala pro zachování valu, jiní zase pro možné parkoviště. Jediná skutečně transparentní možnost, jak vybrat budoucí variantu, je Referendum Malkovského 2014.

“Anketa pod článkem  bohužel není zcela průkazná, protože se v ní objevují hlasy z Číny, Brazílie nebo Nového Zélandu. Několikrát také došlo k rychlému nárůstu hlasů například ze stavební fakulty ČVUT. Nelze předpokládat, že by v Malkovského ulici bydlelo téměř 20 studentů, kteří studují geodézii a kartografii na FSv a chodí do počítačové učebny B870 a B973,” říká absolvent stejné fakulty Jan Mikulecký, zastupitel Letňany.

Autor: Jan Mikulecky, zastupitel Letňany
Autor: Jan Mikulecky, zastupitel Letňany

Toto byla malá zkouška demokracie a odpovědnosti, kterou někteří naši sousedé nezvládli. Jak můžeme chtít po našich představitelích, aby byli poctiví, když sami podvádíme už v takových drobnostech, jako jsou jednoduché ankety?

Jan Mikulecký, zastupitel Letňany dodává: “Val je součástí projektu Letňanských lentilek v 6. etapě, jejíž realizace se předpokládá až po roce 2015.” Architektonický návrh není uzavřen a práce na detailní projektové dokumentaci nebyly zahájeny. Proto stále mohou občané Letňan, a zejména Malkovského ulice, dávat podněty na budoucí vzhled svého okolí.

Po dohodě s obyvateli Malkovského ulice vyhlásí MČ Praha 18 v první polovině roku 2014 lokální referendum, kterého se budou moci účastnit všichni obyvatelé s trvalým pobytem v Malkovského 592 – 601. Těch se val bezprostředně dotýká. Podmínkou bude zpracování projektové dokumentace. Možnosti referenda budou obdobné jako u ankety, tedy zachování valu, případně vybudování zeleného parkoviště s protihlukovými opatřeními. Stejně jako u Kuželovy ulice to budou občané této ulice, kteří rozhodnou o budoucnosti svého bydliště!

V listopadu 2012 bude proveden první prořez nemocných borovic a v průběhu roku 2013 proběhnou další udržovací práce na zeleni. “Již nyní je možné vidět, jak val změnil vzhled díky úpravě okolních keřů, o které se radnice začala starat,” Jan Mikulecký, zastupitel Letňany.

Autor: Jan Mikulecky, zastupitel Letňany
Autor: Jan Mikulecky, zastupitel Letňany
Autor: Jan Mikulecky, zastupitel Letňany
Autor: Jan Mikulecky, zastupitel Letňany

3 thoughts on “Jan Mikulecký: O valu v Malkovského rozhodne referendum 2014”

 1. Dobrý den,
  prosím měla bych dotaz týkající se vybudování protihlukové zdi místo valu.
  Při čtení příspěvků ohledně projektu “Letňanské lentilky” jsem nikde nenašla zmíňku o tom, zda bude případná protihluková zeď vybudována také podél ulice Veselské. Stále se uvádí pouze protihluková zeď kolem Tupolevovy ulice.
  Předem děkuji za odpověď.
  Veronika

  1. Pokud dojde ke změnám v oblasti valu, tak budou komplexně řešeny u Tupolevovy i Veselské ulice. Jestli dojde k odstranění valu u Veselské, bude zde postavena protihluková stěna.

 2. Zachovat val !!! to v jakém je současném stavu je pouze vaší vizitkou péče a starostí o občanskou vybavenost a životní prostředí.
  Vybudovat protihlukovou barieru a výsadba lesní zeleně

Comments are closed.