Komisi RSŽP vede zastupitel Jan Mikulecký

Rada MČ Praha 18 na svém jednání 24/11/2011 rozhodla o ustavení Komise pro regeneraci sídliště a životní prostřední. Jedním z hlavních cílů komise je obnova sídliště jako celku. Primárně budu pracovat na převodu pozemků CPI/BPT na obec, na regeneraci zelených ploch, na přeměně vyasfaltovaných pozemků na dětská hřiště, obnově chodníků a komunikací a dalších úkolech, jejichž výsledkem bude moderní sídliště Letňany. Mezi úkoly komise bude patřit příprava revitalizačních projektů, zpracovávání podkladů pro jednání s developery i vlastníky pozemků a spolupráce s komisí územního rozvoje a výstavby.

Continue reading “Komisi RSŽP vede zastupitel Jan Mikulecký”